Mar 4, 2010

Someone (Magali Barbé & Jean Constantial, 2009)

Dok sam u sferi kratkometražnih underground animacija...
Someone je prelepa minimalistička predstava o potrazi za sopstvenim identitetom, koja počinje kidanjem spone između misterioznog bića/entiteta i neba, a nastavlja se gotovo koreografisanim kretanjem kroz sivkastu pustoš (polu)izgubljenog uma. Intervju sa jednim od autora, Magali Barbéom, može se pročitati na ovoj stranici.

No comments:

Post a Comment