Mar 8, 2010

Prstohvat poezije

Ponekad su beli krugovi u vazduhu

Ponekad,
ne znajući šta govore,
čine od snova svojih
bele krugove u vazduhu.

Ponekad,
ne znajući šta sanjaju,
govore reči svojih
belih krugova u vazduhu.

Ponekad,
ne znajući šta je ljubav,
krvare u želji da
vole
bele krugove u vazduhu.

Plavetnilo

Ovo užasno plavetnilo
pod mojim nogama,
naopako i nemoguće.
Ovaj plameni jezik
nad mojom glavom,
tako snažan i neodoljiv.
Oduprem li se plavetnilu,
nestaće vatra.
Oduprem li se vatri,
postaću slobodan.

Prošlo je već poprilično godina otkako se ne bavim pisanjem pesama i retke su one koje bih podelio sa drugima, a da ih prethodno ne podvrgnem drastičnim hirurškim intervencijama. Ovde objavljeni primerci pripadaju toj minornoj grupi.

No comments:

Post a Comment