Jan 14, 2024

P-p-p-prljava pesma

Niko kao nitkov
reč u tri poteza
prvi je laž
i drugi je laž
a treći je opstrukcija
p-p-p-piše li olovka
ili je na pola nosa
i na pola koplja
na pola preseci
p-p-p-ponovo mi reci
čisto je i bistro
samo u mutnom
mutni mute
i skrivaju pod skute
decu i mamute
mutante i mrmote
p-p-p-popovi se gube
u blatu do kolena
mržnja od mila
mržnja odvajkada

kolaž: Metalitet Krda, ili Voznesenje Gluposti
(Nicollage, novembar, 2021)