Mar 18, 2010

Rosemarie (Marc Comes, 2003)

Misteriozna devojka, napuštena fabrika (za proizvodnju vina?), beli magarac i vatromet. Povrh slika, naizgled običnih, a u suštini nadrealnih, umirujući ženski glas izgovara tekst koji podseća na poluintimnu ispovest, izvod iz nečijeg dnevnika. Ovaj sedmominutni eksperimentalni film deluje kao zaboravljeni segment ciklusa Cremaster avangardiste Matthewa Barneya i posvećen je nemačkoj umetnici Rosemarie Trockel.

No comments:

Post a Comment