Jun 6, 2012

Anomalija / Karton

Nakon što je Statua objavljena u Anomaliji, zbirci odabranih priča fantastike pristiglih na konkurs društva "Lazar Komarčić" iz 2010-e, saznao sam da su Nakaze pod maskama našle svoje mesto u osmom broju subotičkog časopisa Karton, koji u pdf formatu možete prelistati (i spomenutu minijaturu pročitati) u okviru download sekcije zvaničnog sajta fondacije za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "Danilo Kiš".

No comments:

Post a Comment