Mar 9, 2015

How to Raise the Moon (Anja Struck, 2011)

Gleda vam se nešto onirično, ezoterično i u isti mah mračno u svojoj prefinjenosti? U samo nekoliko minuta, nemačka animatorka Anja Struck (Allerleirauh) donosi nadrealističku fantaziju koja ispunjava sve ove uslove. Poetično-košmarni svet protagonistkinje (Tora Balslev) koja je zaspala za klavirom sačinjen je od alegoričnih slika, čija značenja nije tako lako odgonetnuti. Oko nje se otimaju Lisac i Zec, koji prema opisu sa sajta German Films predstavljaju personifikacije Sna i Smrti, mada se verovatno mogu protumačiti i na drugačiji način. 

Igra otkrivanja tajni duboko zakopanih u podsvesti odvija se u prostoru izvan vremena, a u njoj učestvuju i lutka, harpija i mehanička ruka (koja nastoji da iščupa devojčin jezik). Opčinjavajući prizori, koji izgledaju kao maglovita sećanja na splet davno ispričanih bajki, zabeleženi su na crno-beloj traci od 35mm, te poseduju finu patinu. Antikvarni predmeti u senovitom mizanscenu, visokostilizovana fotografija i eterični skor stvaraju neobičan doživljaj, sličan onom koji pružaju animacije braće Quay ili filmovi Guya Maddina. Stop-motion eksperiment How to Raise the Moon dostupan je na Vimeo kanalu Open Workshop - dozvolite da vas hipnotiše.

No comments:

Post a Comment