Sep 5, 2012

Dada-azbuka (odbačene skice)

Prilikom objavljivanja kolekcije (P)olovna sećanja neznanih bogova spomenuo sam da će jedan od sledećih projekata biti audio-slikovnica ввв.дада-азбука.???. Dole postavljene ilustracije (olovka na papiru) predstavljaju, kao što sam naslov kaže, odbačene skice, pošto želim da konačni rezultat ovog eksperimenta bude drugačije intoniran...

 А као анђео...

 Б као баук...

 В као враг...

 В као вражја матер...

No comments:

Post a Comment