Jan 31, 2012

Nadrealna struktura LXII

~3 konja, 2 koplja / 3 Horses, 2 Spears~

Spuštao se drvenim fiokama koje su virile iz strme i stenovite padine. Kada je sa pretposlednje pokušao da skoči, okliznuo se i pao. Dok su se anđeli smejali na sav glas, njemu su se ukazale bradavice iz kojih su tekle suze. (Plakale su zato što su muške.) Otresao je prašinu sa sebe i ustao. Znao je da ga iza sledećeg brda čekaju tri konja i dva koplja, po jedno za svaku ruku, pa je zato požurio...

No comments:

Post a Comment