Oct 15, 2010

Paradoks br. 3 nije nadrealna struktura...

... već minijaturna bajka inspirisana istinitim (besmislenim?) događajima...
PARADOKS BR. 3: ZMAJAGNJE

    Ne tako davno, u pogrbljenoj Ignoreji, življahu prividno složni, uplašeni i besni ljudi od crvene krvi i crvenog mesa. Pošto su stalno nosili bele porcelanske maske, njihova lica vremenom izbledeše, te izgubiše sposobnost govora, ali su im iza sraslih usana i dalje palacali otrovni jezici. Komunicirali su putem prljavih misli, a gledali trećim okom koje je raslo iznad njihovih glava kao posledica stagniranja moždanih funkcija. Na falusolikoj planini koju je obljubilo i obgrlilo nebo i sa koje su odjekivali krikovi mržnje, podigli su Građevinu za Bradatog Starca, čijoj mudrosti nije bilo kraja, a kraj je bio bliži od početka. Stalno namrgođen, u odori koja mu je skrivala sveti visuljak, vikao je svake nedelje sa ravnog krova Lažne Kuće i svi su mu verovali.
    Ono što Sivonje nisu znali i u šta ne bi mogli da poveruju (ni da ih neko ubeđuje do prestanka večnosti) bio je tročetvrtinski život kristalnih bića crnih krila, koji se nesmetano odvijao u pećinama ispod Vlažnog Brda. Ta nestašna stvorenja hranila su se žućkastim mahunarkama koje su samo tamo rasle i pila zelenu vodu koje je, zahvaljujući Majci, uvek bilo u izobilju. Tokom noći izmilela bi na livade i, uhvativši se za ruke, igrala bi kolo sve dok očerupani petlovi ne bi zapevali Zorinu tužbalicu. Jednog plesnivog jutra, kada su drva jabuke bila u punom cvatu, zaustavio ih je mršavi mladić osedele, duge kose i obećao im da će ih povesti u borbu protiv Licemera ako mu usliše jednu želju. Prozračni su ga upitali šta oni mogu učiniti za njega, ali je rekao da im ne može otkriti odmah, već po završetku Obračuna. Nemajući šta da izgube, prihvatiše nagodbu i ovaj ih u trenu odvede pred zlatna vrata, gde ih je čekao Onaj Kome Su Neki Ljubili Ruku. Sa zlokobnim osmejkom zapretio je da će ih vratiti u rupu iz koje su izmileli, ali ga njihov predvodnik prekinu u sred iduće Kletvene Rečenice, raspolutivši mu naborano telo po visini Znakom od Svetlosti.
    Posle su Krilati priredili čedne orgije u čast Slepog Spasioca, nabijajući One Koji Su Zaboravili Da Se Probude na kočeve, kao žrtvenu jagnjad za Džinovsku Bebu.

No comments:

Post a Comment