Apr 22, 2012

Karneval - Movies

Kada bi šetnja po oblacima, u prisustvu živih senki i nemih duhova, bila moguća, jedan od njenih muzičkih pandana bio bi i novi album benda Karneval. Šest pesama hipnotišuće lepote, inspirisano filmskim ostvarenjima i otpevano na pet jezika, sačinjava opuštajuću, eteričnu i nadahnjujuću elektro-operu Movies, koja poseduje moć da vas uvuče u svoj snoviđajni svet i pritom učini nemoguće - da vidite zvukove i čujete boje... Ilustracija koja sledi predstavlja apstrahovanje mojih utisaka, odnosno pokušaj preobražavanja ove polučasovne audio-fantazije u sliku.

Zvanični sajt benda: Karneval - Real Time Biography

No comments:

Post a Comment