Apr 18, 2012

Nadrealna struktura LXIV

~Zeleni stub / Green Column~

Prazna soba od dvadesetak kvadrata izgledala bi kao i sve druge, da nije bilo kružnog zelenog stuba koji je kroz nju prodirao iz beskraja i oko kojeg su, poput dosadnih mušica, lebdele piramide od ogledala. Kada smo ušli, neko je za nama zaključao vrata, a onda su ista nestala. Na jednom zidu trebalo je da piše:

Beautiful Hate
Savage Faith
You came way too late

No comments:

Post a Comment