Sep 20, 2010

Nadrealna struktura XXIII

~Paradoks br. 2: Mehanizam kontra-nihilizam / Paradox No. 2: Mechanism Cons-Nihilism~

U maloj kući bez prozora pod ričućim nebesima živeo je usamljeni Veštac. Na betonskim zidovima koje je oblizivalo blještavo neonsko svetlo čuvao je crne leptirove, prikovane za paspartue od plute. U sanducima od trešnjinog drveta i sa zarđalim okovom bili su naslagani njegovi neostvareni snovi. Tokom bledih noći i zloćudnih jutara pokušavali su da se izmigolje kroz pukotine, ali bi ih on uvek vraćao natrag, sve dok ga nemilosrdno Ignorisanje nije opomenulo da ih pusti i pokrene Mehanizam...

No comments:

Post a Comment