22 Feb 2011

Trogort (Principe Subliminal, 2009)

Iznutrice Umetnosti. Trominutno rovarenje po podsvesti. Beskompromisni atak nasilno naslaganih slika. Vrhunska košmarno-nadrealna atmosfera. Ovaj eksperimentalni horor misterioznog Meksikanca koji se predstavlja pseudonimom Principe Subliminal, kao i ostali filmići na njegovom youtube kanalu, izaziva pojavu oreola od naopakih znakova pitanja oko gledaočeve glave. Montirajući isečke iz ostvarenja koja pripadaju prvoj polovini XX veka (prepoznaćete, između ostalih, Buñuela i Cocteaua) sa sopstvenim snimcima, a u pratnji teško raspoznatljivih zvučnih efekata i atmosferične muzike, autor uspeva da proizvede krajnje uznemirujuć efekat, poput Merhiga u Begottenu.

No comments:

Post a Comment